MESSOR

 

  • MESSOR is uw partner op het terrein van de voorbereiding op medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.
  • MESSOR werkt nauw samen om te komen tot de beste opzet en uitvoering van de door u gewenste dienstverlening.
  • De focus van MESSOR ligt op: onderwijs, training en oefenen en advisering op het terrein van medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.
  • De inzet van MESSOR verbindt operationele ervaring met vakbekwaamheid. Daarbij wordt de vraagstelling pragmatisch benaderd zodat een heldere oplossing wordt bereikt.

SAMEN WERKEN HELPT


Diensten van MESSOR

MESSOR biedt expertise op het gebied van calamiteiten- en crisispreparatie in de zorg, met name op het terrein van medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening. Dat doet MESSOR door advisering, opleiding, training, oefening en realistische innovatie.

Meer over diensten van MESSOR


Resultaten van MESSOR.

MESSOR ondersteunt uw organisatie en medewerkers in de voorbereiding op medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.

Daarbij leveren we maatwerk, want elke organisatie kent specifieke behoeftes.

Meer over resultaten van MESSOR


Doelgroep van MESSOR

MESSOR ondersteunt  verschillende opdrachtgevers binnen het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding. De opdracht kan liggen in tijdelijke ondersteuning, advisering of opleiden, trainen en oefenen (OTO).

Onze op maat gemaakte opleidingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid om te trainen en te oefenen in klein- en grootschalige  scenario’s.

Meer over de doelgroep van MESSOR